de volgende sessies

Gedurende de volgende sessies gaan we op verschillende manieren dat wat vastzit in je leven losweken en verwerken. Je krijgt de ruimte om veel te vertellen. Ik zal in gesprek uitnodigen tot praten of juist niet... Op verschillende momenten          - wanneer het zich aandient- kunnen we via creatieve methodes , visualisaties, stoelenwerk, focussen, enz...dieper ingaan op je emoties zodat je ze kan verwerken, verzetten, uiten, een plaats kan  geven. We kunnen ook werken met duplo-popjes of ik kan je uitnodigen tot zandspel.

Als IV- therapeut werk ik integratief, d.w.z. dat ik vanuit de verschillende psychologische theoriën werk en "technieken" gebruik uit deze verschillende theoriën aangepast aan de situatie, het moment en de cliënt. Zo kan het zijn dat ik tijdens één sessie dieper inga op de samenstelling van je familie tot aan je grootouders en kijk waar zich patronen hebben gevormd die zich in je leven ook voordoen (vanuit de contextuele therapie). Een ander keer kan het zijn dat ik stoelenwerk met je doe en bijvoorbeeld je "kleine zelf" op een stoel zet die tegenover je staat, waardoor je ermee kan communiceren (vanuit de Gestalttherapie).

We zoeken naar hulpbronnen in je leven. Dat kunnen mensen, dieren, voorwerpen, gedachten, muziek, enz...zijn.

We gaan met dit alles samen aan de slag om terug beweging te krijgen in je handelen, je denken, je willen, je voelen. Dit proces is natuurlijk al aan de gang op het moment dat je besluit om therapeutische steun te zoeken! 

"Therapy is too good to be limited to the sick. "

  Fritz Perls, grondlegger van de Gestalttherapie