Wie ben ik?

Al van jongsaf ben ik geïnteresseerd in de drijfveren van ons, mensen. Waarom zitten we soms vast en vooral hoe kunnen we ons verlossen van de pijn en de negatieve emoties?

Ondertussen ben ik 59 jaar, gehuwd en moeder van 2 volwassen dochters. Ik ben ook oma van 2 schattige kleinkinderen. Na een loopbaan als zelfstandige en als leerkracht middelbaar onderwijs heb ik me bijgeschoold als psychotherapeut omdat mijn levenslange interesse me niet losliet. Ik heb mijn vierjarige opleiding gedaan bij de Educatieve Academie (www.educatieve-academie.be) in Berchem, als IV-therapeut, wat wil zeggen: Interactionele Vormgeving- therapeut. Interactionele vormgeving is een benadering waarbij het samen aan de slag gaan, cliënt en therapeut, belangrijk is. Er wordt terug vorm gegeven aan de cliënt zijn leven zodat hij/zij zelfstandig verder kan. 

Opleiding:


*Bachelor Fotografie

*Bachelor Vertaler

*Getuigschrift Pedagogische

  Bekwaamheid

*Psychotherapie: IV- therapeut (4- jarige opleiding)

*Zandspeltherapie (1- jarige opleiding)

"Therapy is too good to be limited to the sick. "

  Fritz Perls, grondlegger van de Gestalttherapie